Kvantitativní oddíl OSP - podrobné informace o kurzu

Kvantitativní oddíl testu obecných studijních předpokladů doznal velkých změn. Obsahově sice zůstalo asi 80 % testu zachováno a zbylých 20 % bylo přesunuto z Abstraktního oddílu OSP R, který již v nových OSP neexistuje. Nicméně se dramaticky snížil průměrný čas na jednu úlohu, který nyní vychází něco málo přes minutu (dříve 1 minuta a 40 sekund). Dá se tedy usuzovat, že se touto změnou stal obtížnějším než byl dříve.

Obsahuje příklady, které pokrývají velkou část učiva, která se probírá v matematice (nejen) na základních školách. Ze středoškolské matematiky se naučíme verbalizovat matematické vzorce a rovnice, probereme úlohy s neznámými operacemi.

Náš internetový kurz vychází z podrobného rozboru ukázkového testu, nechybí ani úlohy, které se objevily v přijímačkových testech v minulých letech. Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze scio testů, které vyšly tiskem a daly se koupit, ale také z těch, které publikovány nikdy nebyly.

Na tvorbě kurzu se podíleli autoři, kteří pro scio testy vytvářejí testové úlohy.

Součástí kurzu jsou kromě mnoha cvičných také ostré přijímačkové úlohy z minulých let, abyste měli přesnější představu co vás čeká. Kromě toho, jak správně a rychle řešit jednotlivé úlohy na vás v kurzu čeká mnoho zkušeností a tipů, jakou zvolit strategii, abyste byli lepší než ostatní a dosáhli tak vyššího percentilu.

Kurz je ukončen závěrečným testem o stejném rozsahu, jako má kvantitativní oddíl na přijímačkách. Závěrečný test můžete řešit celkem třikrát a vždy se dozvíte dosažený percentil - tedy informaci, jak na tom jste ve srovnání s ostatními. Absolvovaný test si pak můžete podrobně procházet a analyzovat, zůstane k dispozici po celou dobu, kdy budete mít kurz přístupný.

info k objednávce

Obsah kurzu

  • 188 komentovaných úloh, rozdělených přehledně do 12 kapitol
  • Ke všem otázkám jsou uvedeny podrobné řešení a komentáře
  • Nechybí tipy, rady a doporučení našich lektorů, kteří mají se scio testy OSP bohaté zkušenosti
Přibližná doba studia: 15 - 20 hodin (studovat můžete samozřejmě po částech, není nutné projít celý kurz najednou)

Cena

Cena kurzu je 120 Kč.
Kurz můžete uhradit převodem na účet nebo platební kartou. Při platbě kartou jej budete mít k dispozici ihned.

Dostupnost

Všechny kurzy pro scio testy, zpřístupněné na základě objednávky, jsou přístupné do konce srpna 2018. I po prostudování kurzu se k němu tedy ještě můžete vrátit a všechno si zopakovat. Počet vašich přístupů není nijak limitován, vstup do kurzu je však licenčními podmínkami omezen vždy pouze na jednoho studenta.

(Aktualizováno 3.6.2014)

platba na účet a info k objednávce

zpět na seznam kurzů