Argumentační oddíl OSP - podrobné informace o kurzu

Argumentační oddíl je v testu obecných studijních předpokladů jedním z těch, na které je možné se velice dobře připravit. V ostrých přijímačkových testech má pevnou strukturu a obsahuje pravidelně příklady, které se typově velice podobají.

Setkáme se zde s příklady, které testují schopnost analyzovat dvojici textů a najít mezi nimi souvislosti, shody či rozdíly a dále také úlohy, jejichž úkolem je vyzkoušet schopnost argumentace, posouzení logické konzistence textů, schopnosti vyvozovat z textů na první pohled skryté informace i schopnosti zobecňovat známé jevy.

Náš internetový kurz vychází z podrobného rozboru úloh, které se objevily v přijímačkových testech - těch, které vyšly tiskem a daly se koupit, ale také z těch, které publikovány nikdy nebyly, dále úloh v publikovaných přípravných materiálech i v zahraničních zdrojích, z nichž struktura tohoto oddílu vychází. Využili jsme samozřejmě také naše zkušenosti získané tvorbou testových úloh a posuzováním sporných příkladů v rámci veřejné oponentury.

Na tvorbě kurzu se podíleli autoři, kteří pro scio testy vytvářejí testové úlohy. Při jeho vytváření jsme dbali na to, aby kurz obsahoval všechno podstatné, co vás u přijímaček může potkat, na druhou stranu jsme se však snažili, aby neobsahoval zbytečnosti, a bylo jej možné prostudovat v rozumném čase.

Součástí kurzu jsou kromě mnoha cvičných také ostré přijímačkové úlohy z minulých let, abyste měli přesnější představu co vás čeká. Kromě toho, jak správně a rychle řešit jednotlivé úlohy na vás v kurzu čeká mnoho zkušeností a tipů, jakou zvolit strategii, abyste byli lepší než ostatní a dosáhli tak vyššího percentilu.

Kurz je ukončen závěrečným testem o stejném rozsahu, jako má argumentační oddíl na přijímačkách. Závěrečný test můžete řešit celkem třikrát a vždy se dozvíte dosažený percentil - tedy informaci, jak na tom jste ve srovnání s ostatními. Absolvovaný test si pak můžete podrobně procházet a analyzovat, zůstane k dispozici po celou dobu, kdy budete mít kurz přístupný.

info k objednávce

Obsah kurzu

  • 97 komentovaných úloh, rozdělených přehledně do 9 kapitol
  • Ke všem otázkám jsou uvedeny podrobné řešení a komentáře
  • Nechybí tipy, rady a doporučení našich lektorů, kteří mají se scio testy OSP bohaté zkušenosti
  • Závěrečný test s percentilem - 22 otázek na 30 minut (stejný rozsah jako na přijímačkách)
Přibližná doba studia: 10 - 15 hodin (studovat můžete samozřejmě po částech, není nutné projít celý kurz najednou)

Cena

Cena kurzu je 120 Kč.
Kurz můžete uhradit převodem na účet nebo platební kartou. Při platbě kartou jej budete mít k dispozici ihned.

Dostupnost

Všechny kurzy pro scio testy, zpřístupněné na základě objednávky, jsou přístupné do konce srpna 2018. I po prostudování kurzu se k němu tedy ještě můžete vrátit a všechno si zopakovat. Počet vašich přístupů není nijak limitován, vstup do kurzu je však licenčními podmínkami omezen vždy pouze na jednoho studenta.

(Aktualizováno 3.6.2014)

platba na účet a info k objednávce

zpět na seznam kurzů