Srovnání internetových kurzů Aleph.cz a Scio

[4.1.2013, aktualizováno 30.12.2013] Internetové kurzy patří mezi nejlevnější a přitom velmi efektivní metody výuky a proto nemusí být od věci využít je také k přípravě na přijímací zkoušky. Pro přípravu na scio testy obecných studijních předpokladů můžete využít kurzy dvou poskytovatelů:

Pokud víte, že chcete vyzkoušet internetový kurz, ale nejste si jisti, který si vybrat, nemusí být rozhodování vždycky úplně jednoduché. Zvlášť v případě, kdy nejsou úplně snadno dostupné podrobnější informace o jejich obsahu, rozsahu a kvalitě. Abychom vám trochu pomohli a tyto informace přiblížili, připravili jsme pro vás toto srovnání.

Co jsme srovnávali

Vycházeli jsme z typického případu studenta, kterého v nebližších měsících čekají scio testy OSP a podle toho jsme definovali jeho relevantní požadavky na internetový kurz:

  1. rozsah kurzu, který umožní procvičit si co nejvíce příkladů
  2. co nejvýhodnější cena
  3. příprava zaměřená přímo na SCIO testy OSP
Další požadavky, jako je např. možnost libovolného počtu opakování učiva až do přijímacích zkoušek či nonstop přístup, patří u internetových kurzů mezi samozřejmosti.

1. Srovnání rozsahu kurzů

Internetový kurz obvykle obsahuje systematicky seřazené úlohy, postupy a komentáře k jejich řešení a také nezbytné rady a tipy jak k jednotlivým úlohám, tak i k testu jako celku a ke strategii řešení.

Základem kvalitní přípravy však je zejména možnost vyzkoušet si testové úlohy a "natrénovat" na nich správné a rychlé postupy řešení. Pro srovnání jsme proto vyšli z počtu řešených úloh pro jednotlivé oddíly testu, výsledky srovnání najdete v následující tabulce.

Oddíl Kurz Aleph.cz Kurz Scio Závěr
Verbální oddíl153 úloh 117 úlohAleph.cz je o 30 % obsáhlejší.
Logický oddíl164 úloh81 úlohAleph.cz je o 102 % obsáhlejší.
Argumentační oddíl 97 úloh55 úlohAleph.cz je o 76 % obsáhlejší.
Kvantitativní oddíl 188 úloh 120 úlohAleph.cz je o 56 % obsáhlejší.

Tabulka 1: Srovnání rozsahu kurzů Aleph.cz a Scio podle počtu řešených úloh

Z tabulky je patrné, že kurzy Aleph.cz jsou ve všech oddílech obsáhlejší než kurzy Scio a z pohledu rozsahu jsou proto kurzy Aleph.cz výhodnější.

2. Srovnání ceny

Z pohledu ceny srovnáváme přípravu na scio testy OSP jako celek, přestože cenová politika Aleph.cz a Scio se liší (viz níže). Srovnání ukazuje následující tabulka.

Příprava na test Kurz Aleph.cz Kurz Scio Závěr
OSP480 Kč585 KčAleph.cz je o 18 % levnější.

Tabulka 2: Srovnání ceny kurzů Aleph.cz a Scio pro koncového zákazníka

Cenová politika poskytovatelů internetových kurzů není stejná. Aleph.cz nabízí kurzy pro jednotlivé oddíly po 120 Kč, Scio nabízí celý komplet za 585 Kč. Z pohledu ceny pro studenta vycházejí internetové kurzy Aleph.cz jako výhodnější.

3. Zaměření kurzů

Oba srovnávané kurzy pro SCIO testy OSP (Aleph.cz i Scio) deklarují přípravu přímo na příslušné testy a pečlivým prozkoumáním jejich obsahu lze dojít k závěru, že tato informace je pravdivá. Oba kurzy obsahují mimo jiné také úlohy z ostrých testů, které byly použity v předchozích letech. Z pohledu zaměření jejich obsahu lze oba kurzy hodnotit jako přibližně stejně "dobré".

Co se do srovnání nevešlo

Oba internetové kurzy nabízí ještě doplňkové služby a obsah, který se do našeho srovnání nevešel. U Aleph.cz je součástí internetových kurzů pro scio testy OSP i jeden závěrečný on-line test s výsledným percentilem, na kterém si můžete na závěr třikrát vyzkoušet své schopnosti. Scio nabízí obdobný on-line test ke koupi zvlášť za cenu 150 Kč, ovšem s neomezeným počtem opakování.

K internetovým kurzům Aleph.cz můžete pořídit doplňkovou službu lektora, který poradí a pomůže v případě, kdy internetový kurz nestačí a nevíte si rady. U Aleph.cz stojí půlhodina konzultací s lektorem 80 Kč (hodina vyjde na 160 Kč), Scio v letošní nabídce službu lektora nemá.Seznam článků     Hlavní stránka