Kterou právnickou fakultu si vybrat?

[21.2.2010] Právnické fakulty a studijní obor Právo a právní věda patří mezi ty, které jsou považovány za nejprestižnější. Čtveřice právnických fakult v Praze, v Brně, v Olomouci a v Plzni mají každý rok značný převis poptávky a jsou schopny přijmout jenom zlomek přihlášených uchazečů. Proto jsme pro vás připravili tento článek, v němž se podíváme na to, jaké přijímačky se na práva dělají, jak se počítají výsledky a kolika bodů bylo třeba v loňském roce pro přijetí dosáhnout.

V Praze, v Olomouci a v Plzni po vás budou chtít scio testy

S výjimkou brněnské požadují zbývající tři právnické fakulty po uchazečích, absolvování scio testů z OSP a ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek, výsledky ale nepočítají všechny stejně. V Praze má test OSP větší váhu než test ZSV, v Olomouci a v Plzni mají sice testy váhu stejnou, v obou se ale rozlišuje váha výsledků v jednotlivých oddílech. Jak se tedy dobrat počtu bodů, který vám jednotlivé fakulty započítají?

Pražská fakulta vezme průměr percentilů z jednotlivých oddílů testu OSP (maximálně tedy 100) a vynásobí ho koeficientem 1,25. K výsledku přičte průměr percentilů z jednotlivých oddílů testu ZSV (opět maximálně 100) vynásobený koeficientem 0,75. Celkový součet bodů tedy může být maximálně 200, ovšem váha testu OSP je větší – lze za něj získat až 125 bodů, zatímco za test ZSV jenom 75. K tomu je ještě v Praze možné získat bonifikace – 10 bodů se přičítá za maturitu s vyznamenáním, dalších 20 lze dostat za státní zkoušky z jazyka. Za jednu 10 bodů, za druhou, která ale musí být z jiného jazyka, dalších 10 bodů. Celkově tak v Praze lze získat maximálně 230 bodů.

Fakulty v Olomouci a v Plzni počítají body shodně. Z jednotlivých oddílů vypočítají tzv. vážený průměr, přičemž každý oddíl má jinou váhu. V testu OSP má největší váhu verbální oddíl (0,5), následuje analytický oddíl (0,3) a kvantitativní oddíl (0,2). V testu ZSV je to podobné, největší váhu má oddíl stát a právo (0,5), následuje oddíl hospodářství a svět (0,3) a nejmenší váhu má oddíl společnost a jedinec (0,2). V praxi se tedy počet bodů získá tak, že dosažený percentil z každého oddílu se vynásobí příslušným koeficientem a všechna tato čísla se sečtou. Maximum je opět 200 bodů, oddíly s větší váhou jsou však důležitější než ty s menší. Fakulty neuznávají žádnou bonifikaci, vypočtený počet bodů je proto jediným kritériem přijetí.

K přípravě na testy OSP můžete využít internetové kurzy Aleph.cz - podrobnosti zde.

Kolik bodů potřebujete?

Pražská i olomoucká fakulta počítaly body stejným způsobem už v loňském roce, lze tedy srovnávat s letošním výsledkem. K přijetí na pražskou fakultu bylo třeba získat 181,2 bodu se započtením bonifkací. Do Olomouce bylo podle dostupných informací třeba dosáhnout 177,3 bodu, fakulta ale dobírala na odvolání dalších téměř 300 uchazečů, takže percentil nepochybně o několik bodů klesl, přesné číslo ale nebylo zveřejněno.

Plzeňská právnická fakulta se rozhodla zavést scio testy až po medializovaném skandálu na podzim, takže žádné předchozí údaje k dispozici nejsou. Protože ale používá stejný přepočet percentilů jako v Olomouci, bude v letošním roce možné požadavky těchto dvou fakult přímo porovnat a přesně určit, která z nich si uchazeče více vybírá.

Do Brna jedině s TSP

Výjimku mezi právnickými fakultami tvoří Právnická fakulta Masarykovy univerzity, která od roku 2003 používá osvědčené testy studijních předpokladů (podrobné informace a internetové přípravné kurzy na testy studijních předpokladů najdete zde), vytvářené jednotně pro celou univerzitu. Tyto testy mají širší zaměření než test OSP společnosti Scio, uchazeči ale nemusí absolvovat žádný test ZSV. Fakulta se tak otevírá i studentům ze škol, na kterých se základy společenských věd neučí v takovém rozsahu jako na gymnáziích a umožňuje rozšířit řady budoucích právníků například o techničtěji zaměřené uchazeče. Po mezioborově zaměřených právnících je přitom v některých oblastech poměrně velká poptávka.

Požadovaný percentil z testu studijních předpokladů je v magisterském oboru právo a právní věda pravidelně poměrně vysoký. V minulém roce fakulta přijímala uchazeče, kterým se v testu studijních předpokladů podařilo dosáhnout percentilu 90,03. Protože se však řada uchazečů nezapsala, dobírala fakulta v červenci ještě další skupinu s percentilem 88,31 a vyšším.Seznam článků     Hlavní stránka