Jaký percentil potřebujete na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity

[aktualizováno 1.4.2015] Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity (FSS MU) patří mezi nejžádanější fakulty v České republice. Byť zájem o studium na této fakultě v posledních letech mírně upadl a z druhého místa v rámci MU se propadala až na čtvrté (předběhly ji filosofická, lékařská a pedagogická fakulta), počet přihlášek ji stále řadí poměrně vysoko.

Na rozdíl od Filosofické fakulty a Pedagogické fakulty, kde je podmínkou přijetí absolvování Testů studijních předpokladů MU (více na našich stránkách zde), však FSS MU přijímá studenty výhradně na základě absolvování testů OSP a ZSV v rámci Národních srovnávacích zkoušek, pořádaných společnost Scio. Díky tomu uchazeči o studium na této fakultě tvoří ve všech pěti uznávaných termínech značné procento účastníků Národních srovnávacích zkoušek. FSS MU zároveň patří mezi nejprestižnější fakulty z těch, které využívají výsledky Národních srovnávacích zkoušek. O tom svědčí i percentilové hranice, kterých bylo třeba dosáhnout pro přijetí na jednotlivé obory.

FSS MU požaduje po uchazečích, aby absolvovali scio testy OSP a ZSV. Zatímco dříve byl výsledek vypočítán jako součet průměrných percentilů z OSP a ZSV, poslední dva roky se situace změnila. Ve výsledku hraje test OSP váhu 40 procent a test ZSV váhu 60 procent. Stále ale platí, že maximálně lze dosáhnout hodnoty 200 a z hlediska požadovanho výsledného percentilu je to zřejmě změna spíše kosmetická, která nemá mít výrazný vliv.

Tip: Na scio testy k přijímačkám na FSS MU se můžete připravit s internetovými kurzy Aleph.cz.
Zaregistrujte se na této stránce a můžete si na plné verzi jednoho kurzu zdarma nezávazně vyzkoušet, jak naše příprava funguje.

Přijímačky na FSS MU v číslech

V letošním roce bylo na FSS MU podáno celkem 6.116 přihlášek, což je proti loňským 5.859 mírný nárůst. Oproti 9.767 přihlášek v roce 2011 je to však stále docela výrazný propad. Pokud jde o počet přijatých, ten byl v loňském roce 1.481 a v posledních letech se šance na přijetí postupně mírně zvyšovala. Dá se předpokládat, že trend letos zůstane podobný, i když počet přihlášek mírně stoupl. Tyto počty samozřejmě neznamenají jednotlivé studenty, kterých bylo méně, protože mnozí podávají více než jednu přihlášku a mnoho studentů je přijato na několik oborů současně.

Mezi nejžádanější patřily v loňském roce obory mediální studia a žurnalistika, mezinárodní vztahy a psychologie. Pokud jde o kombinace oborů, tak vůbec nejvíc přihlášek bývá tradičně podáno na jednooborovou psychologii, loni jich bylo 973. Přijato pak bylo 108 uchazečů, což odpovídalo percentilu 168.

Nejobtížnější přijetí na psychologii bylo v kombinaci se žurnalistikou a s veřejnou politikou a lidskými zdroji (percentil 176) a mediálními studii a žurnalistikou (percentil 177). Nejjednodušší bylo dostat se na jednooborovou psychologii, kde percentil klesl na 160.

Když se podíváme na opačný konec tabulky, zjistíme, že u některých oborů není percentil vůbec stanoven. Je to proto, že FSS MU má pravidelně stanoven dolní limit 120 a pokud ho student nesplní, nemůže být přijat, ani kdyby byl na svém oboru nejlepší. V loňském roce k tomu došlo celkem u tří oborů.

Abyste si mohli udělat obrázek o tom, jak náročné je dostat se na jednotlivé obory, přinášíme vám úplný přehled oborů prezenčního studia a jejich kombinací, přehledně seřazený podle percentilu, kterého v každém oboru dosáhl poslední přijatý uchazeč. Pro orientaci přidáváme i percentil, potřebný v minulých letech a graficky znázorněný trend. Nelze samozřejmě s jistotou říct, že v letošním roce to bude stejné, čísla však mohou posloužit jako dobré vodítko. Pomohou vám například zjistit, v jaké kombinaci máte největší šanci na přijetí.

V tabulce najdete přehled oborů v prezenčním studiu a percentil posledního přijatého na příslušný obor v minulém roce a pro srovnání také požadované percentily v předchozích letech.

studijní obor 2009 2010 2011 2012 2013 percentil trend
Psychologie - Mediální studia a žurnalistika175175180173175176
Veřejná politika a lidské zdroje - Psychologie167171156170176
Politologie - Psychologie173176170163173175
Psychologie - Sociální práce172176172149173175
Psychologie - Sociologie174175170160174175
Psychologie181180180177170160
Genderová studia - Environmentální studia144132148143121158
Mezinárodní vztahy - Mediální studia a žurnalistika180177175169170158
Evropská studia - Environmentální studia160160173135128150
Mezinárodní vztahy170175180165166146
Mezinárodní vztahy - Environmentální studia151160161132122146
Politologie - Mediální studia a žurnalistika163171160163162141
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociologie153145146140
Bezpečnostní a strategická studia - Sociologie150151141126137135
Politologie - Sociologie151150141135141135
Mezinárodní vztahy - Politologie170170172171160131
Sociální antropologie - Genderová studia146135130143123131
Sociální práce - Mediální studia a žurnalistika153153165147140131
Bezpečnostní a strategická studia - Mezinárodní vztahy171170171161160130
Mezinárodní vztahy - Sociální antropologie174160160146162128
Politologie - Evropská studia160170152135120128
Sociální antropologie - Mediální studia a žurnalistika160166154140147128
Sociální antropologie - Sociální práce145158142121128128
Veř. politika a lidské zdroje - Mediální studia a žurnalistika161147150140128
Veřejná politika a lidské zdroje - Politologie162140133129128
Genderová studia - Evropská studia164151165135128127
Mediální studia a žurnalistika - Bezp. a strategická studia160160167141151127
Sociologie - Genderová studia140136121120120127
Sociologie - Sociální práce145150141135126
Mediální studia a žurnalistika - Evropská studia175165163150156125
Mediální studia a žurnalistika - Genderová studia156152153140141125
Sociologie - Environmentální studia145150150121121125
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální práce150134123120125
Bezpečnostní a strategická studia - Evropská studia161160163121121124
Sociální antropologie - Environmentální studia145151137142121124
Sociální antropologie - Sociologie140150122121121123
Sociologie - Mediální studia a žurnalistika161161141151155123
Sociální práce - Evropská studia153159159130129122
Mezinárodní vztahy - Evropská studia170170146131155121
Mezinárodní vztahy - Sociologie161160172150138121
Sociální práce - Genderová studia149140159122127121
Veřejná politika a lidské zdroje - Evropská studia152155132134121
Veřejná politika a lidské zdroje - Sociální antropologie148136128131121
Bezpečnostní a strategická studia - Politologie140150142130131120
Evropská studia160160141120150120
Mediální studia a žurnalistika - Environmentální studia157144153135131120
Politologie150150130125125120
Politologie - Environmentální studia131160133123120120
Sociologie151150121124130120
Sociologie - Evropská studia164160160125146120
Sociální práce - Environmentální studia109141130135121
Veřejná politika a lidské zdroje - Environmentální studia142134140140
Veřejná politika a lidské zdroje - Genderová studia139143127120


Seznam článků     Hlavní stránka